Missie, visie en doelstellingen BBC Lokeren

Missie    

   

Onze club wil in Lokeren en omliggende gemeenten zoveel   mogelijk jongeren laten   kennismaken met de basketbalsport. Spelers de kansen geven om basket te beoefenen, trainen en competitie spelen op een voor hen acceptabel niveau.       

Gediplomeerde trainers leren   de basketfundamentals aan en   geven zowel jongens als meisjes de   kans door te groeien naar een zo hoog mogelijk niveau. Onze ploegen spelen in de Stedelijke sporthal. Onze trainingen moeten we verdelen over 3 accommodaties door een grote toeloop van jeugdspelers.   

   

Ons “familiaal” karakter waardoor   de ouders constant betrokken   zijn  bij de begeleiding  van onze   ploegen alsook instaan voor Het vervoer is een uitgangspunt.   Door deze betrokkenheid staan   we open om gemotiveerde ouders   op te nemen in ons Bestuur.    

   

De persoonlijke band tussen   de ouders onderling, de jeugdcoördinator en de bestuursleden versterken we door het organiseren van een quizavond en een eetfestijn. Daarnaast zijn er nog een aantal sportieve-­ en extra sportieve activiteiten waarbij   we ook de ouders betrekken   en zelfs een handje laten   toesteken zodat we één   “familie” vormen.    

   

BBC Lokeren ijvert voor een positief correct gedrag zowel op het terrein   door de spelers/speelsters alsook   door de supporters naast het terrein. Respect voor zowel ploeggenoten,   medespelers, coaches,   begeleiders, tegenstrevers en   ook de scheidsrechters in een   sportieve sfeer is essentieel voor   ons.    

We  hebben onze visie dan ook op onze website gezet zodat iedereen er constant kan aan herinnerd worden.  

   

Visie    

Het geven van een kwaliteitsvolle   baskettechnische opleiding aan   kinderen vanaf 5/6 jaar door   gediplomeerde trainers met   inachtneming van de Sportieve programma's in een aangename   omgeving en dito infrastructuur.   Het doel is een gecoördineerde    

doorstroming te creëren   doorheen de jeugdploegen tot   en met de senioren en dit zowel voor onze meisjes als voor onze jongens. Er is veel aandacht voor het sociale   aspect (respect, integratie in   team, beleefdheid ed…) alsook   voor de houding tov iedereen   op en rond het terrein (discipline,   mentaliteit, ed). Het principe   van de beste speelt blijft een   houvast maar het is vooral de bedoeling om iedereen binnen zijn mogelijkheden de nodige spelvreugde te bieden.    

  

Om met alle  leeftijdscategorieën   aan werking op niveau te kunnen   doen en alle spelers en speelsters   maximaal aan integratie naar een   senior ploeg te verzekeren, hebben   we een goede samenwerking op poten gezet met onze jeugd coördinator.

   


 

Doelstelling    

   

Het is de bedoeling om maximaal   aan niveau werking te doen in de   jeugdopleiding.   

Kinderen kunnen zich inschrijven   vanaf ⅚  jaar bij onze basketschool en zullen door de jaren heen ingeschreven worden binnen hun eigen mogelijkheden.    

   

Op budgettair vlak is het de bedoeling de huidige aanpak van   “vele kleintjes maken een groot”   verder te ontwikkelen om zodoende een gezonde financiële fundering   te hebben voor de toekomst.   De bedoeling is om dit  te doen   door een gezamenlijke aanpak   van alle bestuursleden en alle   leden van de club.    

   

   

Intern beleid    

   

ALLE jeugdploegen werken mee   aan de visie van de club  zoals   in de statuten geschreven en   rekening houdend met de basket technische doelstellingen van de   club, zijn jeugd coordinator en   zijn trainers.    

De (eventueel vervroegde) doorstroming van de jeugdspelers   wordt geregeld via de jeugd coördinator, bestuur en coach.       

   

Extern beleid    

   

Een goede samenwerking en   communicatie met de gemeentelijke sportdienst en sportraad is essentieel om Een zorgeloos seizoen te draaien.   

   

Korte termijn  

   

Alle jeugdtrainers volgen vanaf   dit seizoen een gestructureerde   jaarplanning die door de jeugdcoördinator in overleg met   hen is opgesteld.    

Alle trainers zullen in   samenspraak met de JC een   individueel plan aanleggen en   bijhouden van alle spelende leden   op Google Drive.   

Tevens zullen zij wekelijks   hun   aanwezigheidslijst bijhouden.    

Dit kunnen zij zelf rechtstreeks   op de databank via inloggen met   login en paswoord. Op deze manier   zijn deze gegevens enkel toegankelijk voor de bevoegden.    

De jeugdtrainers zullen op geregelde  tijdstippen de jeugdspelers   evalueren alsook de trainers zelf   zullen geëvalueerd worden door de JC.